Aandelen portefeuille

Aberfeld levert vermogensbeheer voor particuliere beleggers, instellingen, stichtingen, familiebedrijven en meer. Wij zijn specialist in beursgenoteerde waarden en ons beheer richt zich op aandelen, obligaties en derivaten.

Vermogensbeheer

Op basis van een inventarisatie van uw persoonlijke doelstellingen en financiële wensen stellen wij een cliëntenprofiel samen. Op basis van dit profiel wordt de beleggingsportefeuille ingevuld en het beleggingsbeleid uitgevoerd. De beleggingen kunnen variëren van een 100% obligatieportefeuille tot een 100% aandelenportefeuille gecombineerd met opties. Ons beleggingsbeleid is altijd gebaseerd op een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt en anticiperen waar nodig.

Dagelijks zijn de portefeuilles te volgen via de website. Onze cliënten hebben dus altijd een actueel beeld van de waarde-ontwikkeling van hun vermogen. Elk kwartaal ontvangen onze cliënten een volledig overzicht van hun vermogen en de wijze waarop wij dat beheren. We houden van transparantie voor u. Vermogensbeheer is geen groot geheim, u kunt zien wat er voor u gedaan wordt.

Beleggingsadvies

Als u liever zelf wil beleggen en uw beleggingsportefeuille zelf wil samenstellen, dan kan dat natuurlijk ook. Bij ons kunt u niet terecht voor een doorlopende adviesrelatie maar u kan natuurlijk wel bij ons terecht voor een evaluatie van uw portefeuille of voor een specifiek advies over een belegging in aandelen of obligaties. Uiteraard zijn wij altijd bereid om uw vragen te beantwoorden.

Aberfeld staat voor kennis, ervaring en vertrouwen.