Vergunning Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. De AFM valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Financiën en is een zelfstandige overheidsorganisatie.

De AFM heeft op 3 mei 2010 aan Aberfeld Asset Management B.V. een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht. De AFM heeft Aberfeld Asset Management B.V. ingeschreven in het register voor Beleggingsondernemingen van de AFM. In deze registers is na te gaan voor welke activiteiten de onderneming de toestemming heeft gekregen.

Bekijk de registers van AFM

De Nederlandsche Bank (DNB)

Aberfeld Asset Management staat onder toezicht van DNB

Het Financiële Klachteninstituut (KIFID)

Aberfeld Asset Management is aangesloten bij het KiFid

Dutch Security Institute (DSI)

Aberfeld Asset Management is geregistreerd bij het DSI

Vraag de brochure aan

Graag sturen wij u meer informatie over vermogensbeheer bij Aberfeld International. In de brochure treft u meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s.

Aanvragen

Vraag de brochure aan

Graag sturen wij u meer informatie over vermogensbeheer bij Aberfeld International. In de brochure treft u meer informatie over het beleggingsbeleid, de kosten en de risico’s.

Aanvragen