Het jaar 2019 is op de beurs een stuk beter begonnen dan het eind van 2018. Portefeuilles van onze cliënten zijn na 2 weken al ruim 2% gestegen. Een mooi resultaat na december 2018.

Goed, we laten 2018 achter ons en richten ons op 2019. We gaan u niet vertellen dat dit een moeilijk jaar wordt want dat is elk jaar. We gaan u wel vertellen dat 2019 opnieuw een kansrijk jaar wordt en we kijken waar die kansen liggen.

Laten we beginnen bij de huidige omstandigheden. Wereldwijd zien we dat de economie blijft groeien maar dat het groeitempo daalt. In Duitsland constateren we dat het sterkst. Economen zien tekenen van zwakte in de grootste economie van Europa, de Duitse economie groeide in 2018 slechts 1,5% en dat is het laagste cijfer in vijf jaar. De industriële productie in Duitsland daalde met 1,9% in november 2018 en het cijfer voor oktober werd onlangs verlaagd van een daling van 0,5% tot een daling van 0,8%. Als motor van Europa is dat slecht nieuws voor de andere Europese landen. Ook in de VS neemt de economische groei af. Het groeicijfer daalde van 4,2% naar 3,4%. Hetzelfde beeld zien we in China. We zien dus een verzwakking van economische groei. Ook zien we een teruglopend consumenten– en producentenvertrouwen.

Gezien het beleid van de centrale banken wereldwijd kunnen vanuit die kant weinig actie verwachten om de economie te simuleren. Wat we wel kunnen concluderen is dat de rente laag zal blijven en in de VS waarschijnlijk niet veel meer verhoogd zal worden, maximaal 0,5%.

Het hiervoor beschreven scenario is een klein gedeelte van onze analyses over de globale economische situatie. Als vermogensbeheerder bestuderen wij veel meer signalen over de economie en daarop gebaseerd maken wij onze beleggingsbeslissingen. U begrijpt uit de inleiding dat wij nu voorzichtig zijn.

In augustus 2018 hebben wij een gedeelte van onze aandelenportefeuilles liquide gemaakt. Deze liquiditeiten hebben we gedeeltelijk weer belegd in de laatste maanden van 2018. Of wij weer “vol” in de aandelen gaan of meer liquide hangt af van de bedrijfscijfers die de komende tijd gepresenteerd worden. Wij letten daarbij niet zozeer op de resultaten van het afgelopen jaar maar kijken meer uit naar de verwachtingen die de CEO’s voor dit jaar uitspreken.

De aandelen waar onze interesse de komende tijd naar uit gaan zijn voornamelijk dividend- en waarde aandelen. Aangezien wij een groeivertraging verwachten en tevens denken dat de rente niet omhoog zal gaan is dit de basis voor ons beleid de komende twee maanden.

Deze aandelen zijn: ABNAmro, Koninklijke Olie, ArcelorMittal, Unibail of Wereldhave als dividendaandelen en Takeway.com, Baidu.com, Albermarle als de groeiaandelen.

Uiteraard zullen hierin de komende weken mutaties plaatsvinden. Hou onze nieuwsbrief daarom scherp in de gaten. U kan natuurlijk direct klant worden, dan hoeft i zich geen zorgen te maken dat u mutaties mist. Wij nemen uw zorg uit handen.

Klant worden