Met het schrijven van een calloptie ga je de verplichting aan dat je aandelen moet leveren als de bezitter van de optie deze aandelen “called”. Je bent gedekt voor de verplichting uit deze calloptie als je de aandelen bezit. We noemen deze strategie daarom gedekt schrijven.

Met het schrijven van een putoptie gaan we de verplichting aan om aandelen te moeten kopen. Als je dus een gedekte putoptie wil schrijven dan moet je ervoor zorgen dat je de aandelen kan kopen op het moment dat de houder van de putoptie besluit zijn recht uit te oefenen en de aandelen aan jou te verkopen. De dekking van een putoptie is dan ook het bedrag dat je nodig hebt om de aandelen af te nemen. Het gedekt schrijven van één DSM putoptie 50 houdt dus in dat je € 5000 op je rekening moet hebben om 100 aandelen te kunnen kopen als dat gevraagd wordt. Uiteraard heb je voor het aangaan van die plicht een premie ontvangen. Deze premie is de basis van strategie 2, het schrijven van gedekte putopties.

Je kan putopties schrijven vanuit verschillende overwegingen. In het algemeen ga je er van uit dat een aandeel niet veel lager zal dalen dan de uitoefenprijs van de optie die je schrijft. Als je bijvoorbeeld de DSM 50 put schrijft voor € 3,00 dan verwacht je niet dat het aandeel naar de € 35 zal dalen. Jij wordt immers geacht de aandelen voor € 50 te kopen en na aftrek van de ontvangen premie betaal je dus € 47 voor de aandelen. Met een aandelenkoers van € 35 terwijl je € 47 betaald heb kijk je tegen een aanzienlijk verlies. Dit verlies zou overigens groter zijn als je de aandelen had gekocht terwijl die nog boven de € 50 noteerden. Door het schrijven van de putoptie heb je de aankoopprijs verlaagd ten opzichte van de directe aankoop.

Een ander voordeel van het schrijven van een put om aandelen te kopen is dat je het te investeren bedrag nog een tijdje uit kan zetten tegen een rentevergoeding. Die rentevergoeding wordt vermeerderd met de ontvangen putpremie en daarmee realiseer je een behoorlijk rendement. Gaan we bijvoorbeeld nog eens terug naar het DSM voorbeeld en we zetten de € 5000 op een spaarrekening. Gelijktijdig schrijven we de 3 maands putoptie voor € 3,00. In die situatie realiseren we € 300 in 3 maanden op een bedrag van € 5000. Dat is op jaarbasis een rendement van 24% (4 X 300 = 1.200/5000 = 24%). Het is nog maar de vraag of we dat rendement behalen met het aankopen van het aandeel.

De keerzijde van het schrijven van putopties om aandelen te kopen is de kans dat de aandelen sterk stijgen en jij dus nooit de aandelen binnenkrijgt uit hoofde van de geschreven optie.

Het gedekt schrijven van putopties is dus een aantrekkelijke manier om je aandelenportefeuille goedkoper aan te schaffen en in de tussentijd een hoger rendement op je liquiditeiten te realiseren.