Het schrijven van putopties is een strategie die je kan gebruiken om liquiditeiten te laten renderen. Met het schrijven van een putoptie ga je de verplichting aan om aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs. Voor het aangaan van die verplichting ontvang je de optiepremie.

Je zou deze optiepremie kunnen zien als een extra inkomen op het bedrag dat je liquide houdt om de aandelen uiteindelijk te kunnen kopen. Laten we dat eens nader bekijken met een voorbeeld.

Stel je wil aandelen Philips kopen. Deze aandelen doen op de beurs € 42 en je hebt € 4200 beschikbaar om 100 aandelen Philips te kopen. Je kan besluiten om die aandelen direct te kopen maar je kan dus ook een putoptie schrijven waarmee je de verplichting aangaat om het aandeel in de toekomst te kopen. Als je bijvoorbeeld de putoptie met een uitoefenprijs € 42 schrijft dan ontvang je een premie van € 1,30 voor de optie die nog twee maanden loopt.

De € 4.200 die je apart zet levert dan in 2 maanden € 130 op oftewel 3% rendement in 2 maanden.

Een prima rendement op je liquiditeiten maar natuurlijk geen rendement zonder risico. Als de aandelenmarkten omlaag gaan dan word je verplicht om de aandelen af te nemen. Als de aandelen Philips in twee maanden gedaald zijn naar € 38 dan moet je verplicht € 4.200 investeren in aandelen die op dat moment € 3.800 waard zijn. Minus de ontvangen premie van € 130 heb je dan toch een verlies van € 270 oftewel – 6,4%

Het schrijven van putopties doen wij dus uitsluitend op de aandelen die we echt in portefeuille willen hebben en waarvan we ook de liquiditeiten klaar hebben staan. We gebruiken deze strategie alleen als we een portefeuille willen (her)inrichten en wij een daling in de markt voorzien maar dan werkt deze strategie erg goed.

Putopties schrijven zonder de liquiditeiten te hebben is ook mogelijk maar dat is een strategie die wij nooit inzetten. Je belegt dan namelijk met leverage en je gaat dus meer verplichting aan dan je eigenlijk ter beschikking hebt.

Ik weet dat veel beleggers ongedekte putopties schijven vanuit de gedachte dat het aandeel “nooit zover zal zakken en als het daar komt dan wil ik dat aandeel wel kopen”. Mijn praktijkervaring heeft mij echter geleerd dat dit meestal uiteindelijk niet zo is. Als het aandeel op € 30 staat en je hebt een geschreven putoptie van € 40 dan heb je het zomaar over 20% koersverlies op de aandelen die je dan in portefeuille krijgt. Het duurt heel lang voor je 20% hebt terugverdiend.