Als je opties koopt dan betaal je een premie. Een belangrijk onderdeel van de prijs die je voor een optie betaald is de tijdswaarde. Naarmate de optie een langere looptijd heeft zal de tijdspremie hoger zijn, dat is logisch. De tijdswaarde wordt ook wel de verwachtingswaarde genoemd. De hoogte van die verwachtingswaarde is afhankelijk van de looptijdmaar ook van het sentiment van beleggers en de beweeglijkheid van de markt.

Als een aandeel amper beweegt dan is de verwachtingswaarde in een optie veel lager dan bij een aandeel dat flink heen en weer swingt. Als we de premie van een optie ontleden dan kunnen we dus in ieder geval 2 gedeeltes onderscheiden.

  1. tijdswaarde
  2. verwachtingswaarde (ook wel volatiliteit genoemd)

Met de tweede component heb je het meest te maken als je opties gaat handelen. Die tweede component, de volatiliteit is nl. niet zo eenvoudig te voorspellen als de tijdswaarde. Juist met die volatiliteit speel je als je besluit om premie long (opties kopen) of premie short (opties schrijven) te gaan.

De meeste professionele handelaren bouwen het liefst een premie short positie op. Met het schrijven van opties is de tijd je beste vriend. Als een aandeel niet beweegt dan verdwijnt er elke dag iets van de optiepremie. Als kopen van opties daarentegen is tijd nou niet direct je vriend. Elke dag dat er niet gebeurd in het aandeel waar jij opties op heb gekocht raak je een beetje van je investering kwijt. Pas als het aandeel heftig gaat bewegen dan gaan die opties voor je werken.

Ik sluit af met een  voorbeeld. In een van mijn vorige artikelen schreef ik over het kopen van de AEX strangle. Je kon toen de AEX september 420 straddle kopen voor € 35,00. Dat was op dinsdag 25 augustus, de dag na “black monday”. Als je die straddle toen had gekocht dan was je nu op dit moment (dinsdag 8 september) al € 8,00 kwijt. De AEX september 420 straddle noteert vandaag rond de € 27.

Conclusie: premie long of short? Ik geef, als oud optiehandelaar, de voorkeur aan premieshort maar ik zorg wel dat ik alijd gedekt ben met een paar extra (out of the moneyopties. Je weet het immers maar nooit.

André van Eerden

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.