Afgelopen dinsdag schreef ik een stukje over de straddle. Dit is een optiecombinatie waarbij je een put- en een calloptie met dezelfde looptijd en uitoefenprijs gelijktijdig koopt of verkoopt. Deze strategie kan je gebruiken om te spelen met de beweeglijkheid van de markt. Als je denkt dat de markt de komende tijd niet zo sterk zal bewegen dan kan je de straddle schrijven (het gelijktijdig verkopen van zowel de call- als de putoptie). Als je juist het tegenovergestelde verwacht, namelijk grote koersbewegingen, dan koop je de straddle.

De straddle die ik deze week als voorbeeld gaf was de combinatie van de calls en puts AEX-september 420. Die straddle koste toen € 35,00. Gisteren, een dag later sloot dezelfde straddle op € 31. De straddle was dinsdag te duur en daarom adviseerde ik om deze niet te kopen. Dit voorbeeld geeft wel mooi aan wat het belangrijkste onderdeel van de beslissing is om een straddle wel of niet te kopen. Het draait allemaal om de verwachtingswaarde die een belangrijk onderdeel van de prijs van een optie vormt. Deze verwachtingswaarde noemen we ook wel de implied volatility.

De verwachtingswaarde van een optie wordt in grote mate bepaald door het sentiment. Zoals we allemaal wel weten wordt het sentiment op de beurs bepaald door “hebzucht en angst”. Als mensen een mogelijkheid zien om geld op de beurs te verdienen dan zijn ze bereid om meer te betalen voor opties en als de beurzen sterk dalen, zoals afgelopen maandag, dan overheerst de angst en neemt de vraag naar bijvoorbeeld putopties enorm toe.

Een goede handelaar die zijn emoties kan bedwingen en objectief naar de optieprijzen kijkt kan natuurlijk veel geld verdienen aan het sentiment. Deze handelaar had dinsdag de AEX-september 420 straddlegeschreven. Een dag later was het premieniveau al 20% gedaald en was een mooie winst gerealiseerd.

Het schrijven van opties kan zeer aantrekkelijk zijn maar het is ook zeer riskant. De koersen kunnen verder stijgen of dalen en dan kom je als schrijver van opties in de problemen. Je moet dus wel over voldoende kapitaal beschikken en sterke zenuwen hebben.

Er zijn ook strategieën waarbij je premie schrijft en je toch niet al te veel zorgen hoeft te maken als de koers heel sterk beweegt. We komen dan bij mijn favoriete strategie, de ratio spreads. Dit zijn combinaties waarbij je gelijktijdig opties schrijft en koopt. De ratio in deze is dat je niet hetzelfde aantal opties handelt.

Ik geef nu even een voorbeeld voor vandaag en ik ga later terugkomen op deze succesvolle strategie.

Voorbeeld vandaag, 27 augustus:

Verkoop 10 AEX put september 430 put en koop gelijktijdig 12 AEX put september 425.

Met deze combinatie ontvang je een premie. Als de AEX niet meer onder de 430 komt dan verdien je die premie. Als de AEX wel onder de 430 komt en zelfs precies op 425 sluit in september dan moet je € 5.000 betalen om deze combinatie terug te kopen. Als de index verder daal en bijvoorbeeld weer op 420 komt dan heb je 2 putopties extra en die zijn dan

€ 1.000 waard waarmee de gehele combinatie nog maar € 4.000 kost om terug te draaien.

Zoals je ziet draait het ook hier weer om de hoogte van de premie die je bij aanvang ontvangt. Is die opbrengt hoog dan is je risico een stuk lager. Als we bijvoorbeeld in deze combinatie bij aanvang € 2.800 ontvangen dan is ons maximale risico nog maar € 2.200. Boven de 430 en onder de 415 verdienen we geld.

Over deze combinatie de volgende keer meer.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.