Andre’s Optiestrategie:

Deze week een strategie in ASML voor de beleggers die dit mooi aandeel in portefeuille hebben.

Een belegger die aandelen ASML in portefeuille heeft kan nu winst realiseren door ze te verkopen. Je kan echter ook een calloptie schrijven bijvoorbeeld de juli 295 call. Voor die optie ontvang je € 13. Dat betekent dat de belegger zijn aandelen kwijt gaat raken op € 308. Een goede strategie die een bescherming biedt van 4% tot juli, het aandeel noteert nu € 291 en de opbrengst van de call is € 13.

We kunnen deze strategie nog iets gecompliceerder maken. Het doel is om een hogere premie te ontvangen met hetzelfde risico. Dit doen we door behalve calloptie te verkopen ook een putoptie te schrijven. We schrijven dan de juli 285 putoptie op € 13,30. De totale opbrengst is dan € 26,30 dus dat betekent een hogere opbrengst als het aandeel in juli boven de 295 staat, in dat geval realiseert de belegger een opbrengt van 295 + € 26,30. Een super resultaat maar natuurlijk wel met een risico. Wat gebeurt er namelijk als het aandeel onder de 285 daalt? Dan krijgt de belegger er opeens 100 aandelen bij tegen een koers van 285 minus de ontvangen premie van € 26,30. De aankoopprijs van die 100 aandelen is dan € 258,70.

Als optimist en fan van het aandeel ASML zeg je dan misschien, graag! Ik heb graag die aandelen erbij voor die prijs. Maar, mijn ervaring is dat de meeste beleggers de aandelen niet meer willen hebben als ze geconfronteerd worden met een putoptie die uitgeoefend wordt. Als ervaren optiehandelaar zorg ik altijd dat er een “achterdeur” is.

In deze strategie koop ik ook nog een putoptie, de juli 275 put. Voor deze putoptie betaal ik € 10. Mijn opbrengst van de geschreven opties € 26,30 verminder ik dus met deze € 10 investering. De totale opbrengst is nu € 16,30.

Dat betekent dat als ik de aandelen kwijt raak dan ontvang ik 295 + € 16,30 is dus € 311,30.

Gaat het aandeel naar beneden en daalt het tot onder de 275 dan krijgt de belegger er 100 aandelen bij voor een prijs van 285 minus de € 16,30 + de premie die hij ontvangt voor de 275 putoptie op dat moment.

Die premie die de belegger ontvangt voor de 275 put is de “achterdeur”.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.