Groot, groter, grootst: Prosus als nieuwe ‘zware jongen’ op de Amsterdamse beurs

Bob van Dijk mikt op waardecreatie

Bob Van Dijk, CEO van Naspers, had het beloofd en hij heeft zijn woord gehouden. Op 11 september is Prosus naar de beurs van Amsterdam gebracht. Met een koersstijging van 30% op de eerste noteringsdag veroorzaakte de IPO van Prosus heel wat vuurwerk. Hoewel het aandeel die winst niet heeft kunnen vasthouden, noteert de koers nog steeds boven de introductieprijs van €58,60. Als volbloed technologiebedrijf beschouwen we Prosus als een veelbelovend aandeel, dat de verwachtingen echter nog zal moeten inlossen. Beleggers moeten vooral de Chinese internetreus Tencent in de gaten houden, want dat bedrijf is goed voor meer dan driekwart van de omzet van Prosus. Ook moet de belegger zich realiseren dat het Zuid-Afrikaanse Naspers een belang van 74% in Prosus bezit. Wij leggen u uit hoe deze ogenschijnlijk ingewikkelde constructie in elkaar steekt.

Profiel

Met Prosus is de door Van Dijk beloofde spin-off van de technologieactiviteiten van Naspers naar het Damrak gekomen en heeft de Amsterdamse beurs er een zwaargewicht bijgekregen. Met een beurskapitalisatie van meer dan €100 miljard is dit internet- en entertainmentbedrijf wereldwijd immers een van de grootste investeerders in technologie. De activiteiten zijn vergelijkbaar met die van het Japanse Softbank, een holding die ook in andere snelgroeiende bedrijven belegt. Omdat Prosus de eerste investeringen in internet platforms al in de jaren negentig van de vorige eeuw deed, was het bedrijf een vroege vogel in het internetgebeuren. Momenteel is het bedrijf actief in 120 landen en markten en er wordt altijd gezocht naar groeipotentieel voor de lange termijn. Het belangrijkste belang van Prosus is een participatie van 31% in de Chinese internetreus Tencent. Omdat in een vroeg stadium werd ingestapt (2001) wordt op deze participatie een grote meerwaarde gerealiseerd.

Hoewel Tencent goed is voor 79% van de omzet van Prosus, is het zeker niet het enige belang. Het resterende deel van de portefeuille bestaat onder andere uit een belang van 28% in Mail.ru, de grootste Russische e-mailprovider, en een belang van 23% in maaltijdbezorger Delivery Hero. Kleinere belangen zijn die in Ctrip, OLX, Makemytrip, Udemy enzovoort. Via deze participaties strekken de activiteiten van Prosus zich uit over de hele wereld. Het betreft hier een puur internetbedrijf, want 100% van de omzet wordt via online activiteiten gerealiseerd. De meeste participaties in portefeuille zijn niet-beursgenoteerd, waardoor het moeilijk is om een juiste waardering voor het aandeel te geven.

Zoals in de inleiding al is gezegd, bezit Naspers een belang van 74% in Prosus. Bob Van Dijk en de rest van het management van Naspers hadden een duidelijke bedoeling met het naar de beurs brengen van een participatie in de technologieportefeuille. Ze wilden namelijk iets doen aan de chronische onderwaardering van dit aandeel op de Zuid-Afrikaanse beurs. De keuze voor Amsterdam moet worden gezien tegen de achtergrond van het risicovolle karakter dat aan een belegging in Zuid-Afrika blijft verbonden. In een interview met Bloomberg verklaarde Van Dijk dat de beursgang van Prosus op Euronext de volgende stap is in de groeistrategie van Naspers.

Cijfers

De cijfers die Prosus bekend zal maken, zeggen niet zo veel. Beter is om eerst te kijken naar de resultaten van Naspers en vervolgens naar die van Tencent. Naspers maakte over het boekjaar dat is afgesloten op 31 maart, een omzetstijging van 29% tot $19 miljard bekend. De winst steeg met 26% tot $3 miljard. De omzet was volledig afkomstig van de online business. Met een cashpositie van $6,30 miljard was er sprake van een sterke balans, die voldoende ruimte vrijlaat voor verdere groei. Financieel directeur Basil Sgourdos was tevreden over de geleverde prestaties. Volgens hem was het boekjaar 2018-2019 voor Naspers uiteindelijk een overgangsjaar en met Prosus in de notering kan het groeiverhaal nu in een hogere versnelling komen.

De omzet die Tencent in het tweede kwartaal behaalde steeg met 18%, tegenover een omzetstijging van 21% in de gehele eerste helft van het jaar. De operationele winst kwam over het tweede kwartaal 26% hoger uit en ook de operationele marges verbeterden naar 31% (Q2 2018: 30%). Over een langere periode bekeken is er duidelijk sprake van een groeivertraging, want in het tweede kwartaal van 2017 stegen zowel de omzet als de winst nog met meer dan 50%. Die vertraging is niet abnormaal, want nieuwe markten groeien vaak het snelst in de eerste jaren van hun bestaan. Het management heeft er echter het volste vertrouwen in dat het volledige boekjaar 2019 met positieve resultaten kan worden afgesloten. Toekomstige groei moet vooral van de afdeling videogames komen, een segment van de markt dat steeds populairder wordt.

Conclusie

Het management van Prosus zal nog moeten bewijzen dat een belegging in de aandelen van de spin-off meer is dan slechts een alternatief voor een directe belegging in het aandeel Tencent zelf. Daarom is het belangrijk dat de andere participaties van het bedrijf de komende tijd van zich doen spreken. Wanneer mocht blijken dat er nog meer ‘winners’ in portefeuille zitten, zal dat een positieve uitwerking hebben op de koers. Hoewel de succesvolle beursintroductie van Prosus in elk geval een eerste stap in de goede richting is om de discount ten opzichte van de beurskoers van Tencent te doen verdwijnen, is er uiteraard nog een lange weg af te leggen. Zo zou de koers een extra duwtje in de rug kunnen krijgen, wanneer een van de niet-beursgenoteerde bedrijven in de portefeuille rijp is voor een IPO.

Aandelen Prosus in portefeuille hebben? Uiteraard is de komst van de notering van dit internetbedrijf een goede zaak voor de Amsterdamse beurs. De technologiesector in het algemeen en internet in het bijzonder bieden nog goede winstkansen. Toch is enige voorzichtigheid geboden, want het lot van Prosus is onmiskenbaar verbonden met dat van Tencent. Wanneer er bij dit Chinese bedrijf iets tegen zit, kan ook de koers van Prosus fors onderuit gaan. De technologiesector staat bekend om zijn volatiele karakter, daarom is een belegging in Prosus voor beleggers die tegen een stootje kunnen.

Tax. winst per aandeel 2019                    € 3,89
Tax. winst per aandeel 2020                    € 4,11
Koers-winstverhouding 2018                   17
Koers Prosus                                                € 63,53 euro
ISIN code                                                      NL0013654783
Tickersymbool                                             PRX.AS
Koers hoog afgelopen 12 maanden          € 74,19
Koers laag afgelopen 12 maanden           € 62,68
Aantal uitstaande aandelen                      1,62 miljard stuks
Marktkapitalisatie                                       € 97,46 miljard
Price/book ratio                                          2,78x

Disclaimer

Algemeen

Deze publicatie is samengesteld door de Aberfeld Vermogensbeheer De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer niet instaan. Aberfeld Vermogensbeheer geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend.Aberfeld Vermogensbeheer aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Deze publicatie dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in deze publicatie zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit deze publicatie dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in deze publicatie aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in deze publicatie in overeenstemming zijn met zijn of haar doelrisicoprofiel. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in deze publicatie kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De in deze publicatie opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleide waarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving. De verspreiding van deze publicatie in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Aberfeld Vermogensbeheer verbiedt nadrukkelijk het (her)verspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij Aberfeld Vermogensbeheer. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals
vermeld staan in deze disclaimer.

Openbaarmaking
• De schrijver verklaart dat zijn of haar beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opinies die in deze publicatie zijn weergegeven.
• Aberfeld Vermogensbeheer verricht geen investment banking of corporate finance activiteiten voor de in deze publicatie vermelde bedrijven.
• Publicaties kunnen worden uitgebracht naar aanleiding van 1) bedrijfsnieuws zoals gepubliceerde cijfers, fusies, overnames, 2) marktgebeurtenissen en/of koersbewegingen, 3) wijzigingen in eerder uitgebrachte opinies.
• De AFM (Autoriteit Financiële Markten) is toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van alle partijen op de financiële markten in Nederland.