Wij hebben het aandeel Philips al geruime tijd in portefeuille. Een strategie die wij aantrekkelijk vinden op basis van onze analyse is het schrijven van call opties.

Als u aandelen Philips aandelen heeft, momenteel ca. € 36,00, en bereid bent deze aandelen op hogere koersen eventueel te verkopen kan u de 2020 calloptie juni 40 schrijven. Het lijkt ver weg maar we hebben het slechts over 12 maanden. U ontvangt ca. €1,50 per aandeel en daarmee verplicht u zich het aandeel te verkopen als dit boven de € 40 stijgt. Als het aandeel lager staat in juni 2020 dan de uitoefenprijs van €40 houdt u de aandelen enis deze premie van € 1,50 per aandeel definitief van u.

Analyse Philips.

Opkomende landen geven Philips wind in de zeilen

In het afgelopen decennium is Philips volledig getransformeerd in een gefocust mondiaal leidend medische technologiebedrijf. Alleen het 16,5%-belang in verlichtingsconcern Signify herinnert nog aan de Philips gloeilamp. Inmiddels draait het nieuwe Philips behoorlijk goed. Het jaar 2019 is zoals verwacht wat traag gestart, maar een versnelling in de rest van 2019 is aangekondigd. De groei komt wel uitsluitend uit opkomende economieën. Het is mogelijk  om een soort van extra dividend te genereren van ruim 5% per aandeel te genereren.

Analisten waren vooraf aan de kwartaalcijfers van Philips behoorlijk sceptisch. Philips had bij de jaarcijfers 2018 al aangekondigd wat tegenwind te ervaren. De gerealiseerde autonome omzetgroei van 2 % tot € 4,2 miljard ligt dan ook flink lager dan de 5 % groei over 2018. Ook de toename van de orderintake van 2 % houdt niet over vergeleken met de 10 % groei in het vierde kwartaal 2018. De markt was vooral terughoudend over de marge-ontwikkeling, maar dat viel juist weer mee. Philips wist de onderliggende ebita marge vergeleken met een jaar terug licht op te krikken van 8,7 % tot 8,8 %. Analisten rekenden gemiddeld op een vlakke winstgevendheid. Helemaal onderaan de streep zag Philips de kwartaalwinst met € 38 miljoen oplopen tot € 162 miljoen, gelijk aan € 0,18 per aandeel. Naast de verbeterde operationele winst, vielen de financiële lasten lager uit, deels teniet gedaan door een hogere belastingdruk. Philips houdt vast aan de doelstellingen van 4-6 % autonome omzetgroei voor de jaren 2017-2020 en een jaarlijkse gemiddelde verhoging van de marge met een vol procentpunt tot circa 15 %. Sinds de cijferpublicatie was het aandeel circa 5 % gestegen, maar zakt nu wat weg in het beursgeweld. Ook het feit dat Philips onderwerp van onderzoek is in een wat oude smeergeldzaak in Brazilië deed het aandeel geen goed. Deze zaak betreft evenwel 30 bedrijven. Philips werkt volledig mee aan het onderzoek.

Opkomende landen drijfveer

Philips topman Frans van Houten spreekt over een redelijke start van het jaar waar verder gebouwd is op de sterke groei van vorig jaar. Van Houten toont zich niet verwonderlijk vooral tevreden over de autonome groei van liefst 10 % die Philips weet te realiseren in opkomende landen, goed voor een derde van de totale omzet. We praten dan vooral over China en Centraal- en Oost-Europa. Daar staat een autonome krimp van 1 % in de meer volwassen economieën tegenover. Voor wat de orderontvangst betreft is het beeld vergelijkbaar. Met name China en Latijns-Amerika zijn Philips gunstig gezind. De orderintake in West-Europa (22 % van totaal) laat een vlak beeld zien, terwijl er in Noord-Amerika (35 % van totaal) een behoorlijke krimp van 5-10 % valt waar te nemen. Dat Van Houten positief is over de verdere ontwikkeling van omzet en resultaat lijkt dan ook vooral ingegeven door de opkomende landen. Daar is sprake van een groeiende en ook ouder wordende bevolking en waar steeds meer geld beschikbaar komt voor medische apparatuur.

Blik in de divisies

Per divisie is het beeld gemengd. Getroffen maatregelen bij het onderdeel Personal Health, scheerapparaten, mondverzorging, moeder en babyverzorging en thuisapplicaties werpen duidelijk vruchten af. Zo groeide de verkoop van elektrische tandenborstels met 15-20 %. De totale divisie Personal Health boekte over het eerste kwartaal een autonome omzetgroei van 5 % tot €1,295 miljard. Vorig jaar kromp dit onderdeel nog met 1 %. De actuele groei wordt breed gedragen over zowel opkomende- als volwassen economieën. De onderliggende ebita-marge bij de persoonlijke verzorgingstak verbeterde licht van 14,6 % naar 14,7 %. Deze marge dient in 2020 tussen de 16-18 % te bedragen.

De grootste divisie Diagnosis & Treatment dat onder meer medische apparatuur als CT, MRI-scanners, röntgenapparatuur en defibrillators levert aan zorginstellingen, bleef in het eerste kwartaal steken op een autonome omzetgroei van 2 % tot € 1,722 miljard. In opkomende landen als China en Latijns-Amerika werd groei met dubbele cijfers gerealiseerd. In volwassen Westerse economieën was sprake van lichte omzetdaling. Positief is de margeverbetering van 120 basispunten tot 6,2 %. Philips schrijft dit toe aan allerlei operationele verbeteringen in de organisatie. Analisten van J. P. Morgan zagen juist bij deze grootste divisie de grootste margerisico’s en meer specifiek bij het onderdeel ‘Image-Guidend Therapy’. Het gaat hier om systemen en producten gericht op beeld-gestuurde operaties zoals kathetertechnologie en medicijnafgifte via ballonnetjes in de aders (‘Stellarex’). De Amerikaanse analisten voorzagen supply chain problemen en een negatieve impact van onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder FDA naar Stellarex. Echter, juist bij Image-Guided Therapy wist Philips een dubbelcijferige omzetgroei te realiseren, waarmee de sterke prestaties over geheel 2018 werden gecontinueerd. Voor 2020 dient de marge bij de divisie Diagnosis & Treatment te stijgen naar 14- 16% en is er dus nog een lange weg te gaan. Verbeteringen bij het medio 2017 overgenomen Amerikaanse bedrijf Spectranetics, onderdeel van Image-Guided Therapy, zullen daar zeker aan gaan bijdragen.

Het kleinste onderdeel Connected Care, systemen voor patiënt monitoring, personenalarmering1 en slaapbevordering en op afstand beoordelen van medische beelden, zag de omzet autonoom met 1 % dalen tot € 1,014 miljard. Ook hier weer het beeld van een goede dubbelcijferige groei in opkomende economieën en een lichte krimp in het Westen. Het onderliggende ebita daalde flink van € 119 miljoen naar € 84 miljoen, goed voor een marge van 12,7 %. De autonome krimp, negatieve valuta-effecten en (invoer)tarieven noemt Philips als oorzaken. In 2020 dient de marge 16-18 % te bedragen. De resultaten van deze divisie fluctueren nogal per kwartaal.

Track record opbouwen

De afgelopen jaren is de operationele marge van Philips als geheel keurig in lijn met de doelstelling gestegen. Kijken we wat verder terug naar 2011, het begin van het transformatieproces, dan zien we de zeer gunstige effecten van de volledige focus op de medische sector. Destijds stond er een conglomeraat met een jaaromzet van € 25 miljard, grofweg de helft hiervan medisch en de andere helft verlichting en consumentenelektronica. Het oude Philips kwam niet verder dan een operationele marge van 4,7 %. Het afgelopen jaar bedroeg de jaaromzet € 18 miljard, vrijwel volledig medisch, met een operationele marge van liefst 13,1 %. Philips zal het resterende belang in Signify op termijn volledig van de hand doen.

Winst per aandeel

Voor geheel het jaar rekenen wij op een winst per aandeel van € 1,45. Op de huidige koers van rond de € 36,05 bedraagt de koers-winstverhouding 24,8. Daarmee is al flink vooruitgelopen op aanhoudende winstgevende groei de komende jaren. En dat terwijl het track record nog kort is. Philips opereert natuurlijk in groeimarkten, maar dat trekt ook nieuwe spelers. De huidige grootste concurrenten voor Philips zijn Medtronic, General Electric en Siemens Healthengineers. Andere risico’s betreffen de handelsfricties tussen het Westen en China, valutakoersen van opkomende landen, zorgbudgetten en een dwarsliggende FDA. Er zijn 19 analisten die Philips op de voet volgen waarvan iets meer dan de helft het aandeel een koopadvies geven met koersdoelen net onder de €40 voor de komende 12 tot 18 maanden. Aberfeld International is goed te spreken over de strategie en prestaties van Philips, maar gaan bij de huidige waardering niet verder dan een stevig houdadvies en dat doen wij dus ook. Wie extra rendement zoekt maakt gebruik van onze expertise.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.