Mijn voorkeur voor het aandeel Facebook (FB) valt niet te ontkennen. In het afgelopen jaar heb ik al eens een artikel over Facebook gepubliceerd, omdat ik het altijd als een sterk ondergewaardeerd aandeel heb gezien. In dat artikel gaf ik als koersdoel op $ 345 aan voor de komende jaren. Aan dat koersdoel hou ik nog steeds vast.

Het afgelopen kwartaal slaagde het bedrijf er opnieuw in om de analisten verwachtingen te verslaan. De omzetgroei bedroeg 17,6% en dat was een stuk lager dan de groei in voorgaande kwartalen, het was zelfs de laagste omzetgroei ooit in een kwartaal. Analisten hadden echter rekening gehouden met een nog minder sterke omzetgroei als het gevolg van de Corona crisis. Het aandeel reageerde dan ook positief op de cijfers.

Facebook is de laatste jaren geconfronteerd met een aantal boetes vanwege privacy schendingen. Daarnaast is er enorm veel geld geïnvesteerd in de beveiliging van de verschillende platformen. Dit heeft uiteraard een impact gehad op de nettowinst marge. Desondanks werd in 2019 een netto winst gerealiseerd van $ 18,4 mrd. dat betekent een winst per aandeel over 2019 van $ 6,43. Voor dit jaar verwachten analisten tussen de $ 7,80 en $ 9,81.

Kijken we naar de balans van Facebook dan zien we dat er per ultimo 2019 een bedrag van $ 60 mrd. aan vrije middelen is. Met die vrije middelen kan Facebook veel doen en ze doen dat ook. Onlangs investeerde FB een bedrag van $ 5,7 miljard in de Jio platformen in India. Afgelopen week maakte FB bekend dat ze het bedrijf Giphy overnemen voor $ 400 miljoen.

Beide investeringen dijn strategisch interessant en zullen bijdragen aan de verdere groei van het gebruik van de Facebook platformen. Giphy zal ingezet worden om Instagram nog meer functionaliteit te laten bieden en het Jio platform zou geïntegreerd kunnen worden met WhatsApp. Een belangrijke functie binnen het Jio platform is Jiopay. Veel mensen in India gebruiken WhatsApp en Jiopay. Daar liggen dus enorme mogelijkheden, hier zal Facebook eindelijk WhatsApp kunnen commercialiseren.

De platformen van Facebook weten meer dan 2 miljard mensen aan zich te binden. Dit potentieel gaat de komende jaren beter bediend worden. Er worden constant nieuwe toevoegingen geïntroduceerd. Deze week werd Facebook shops gelanceerd. Dit is een applicatie waarbij winkeliers op een heel eenvoudige wijze hun producten in een eigen “Facebookwinkel” kunnen aanbieden aan de miljoenen gebruikers.

We mogen nog een enorme groei van dit innovatieve bedrijf verwachten en de winst zal daarbij ook sterk stijgen. Ik hou dan ook vast aan mijn koersdoel van $ 345 binnen 2 jaar.

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.