Walt Disney, een vrij stabiel aandeel waar we al eens eerder over schreven. Het aandeel beweegt sinds 2015 tussen de $ 90 en $ 120 en momenteel beweegt het zich rond de $ 114. De winst per aandeel is sinds 2015 toegenomen van $ 5,58 naar $ 7,08 in 2018.

Op zich allemaal niet zo revolutionair. Een koers/winst verhouding die nu rond de 16 ligt en een gemiddelde winststijging in de afgelopen drie jaar van 8% per jaar. Goed, solide maar meer ook niet. Toch voorzien wij een flinke stijging van die winst de komende jaren en dat heeft alles te maken met een aantal grote veranderingen die het bedrijf dit jaar door gaat maken.

We kennen Disney allemaal van de films en de pretparken en daar gaat komende jaren een belangrijke dienst bijkomen. Vanaf het laatste kwartaal 2019 gaat Disney ook streaming diensten aanbieden. Streaming diensten in de vorm van abonnementen op een TV kanaal waarop de enorme hoeveelheid films en series die Disney bezit te zien zijn. Deze dienst, die de naam krijgt Disney+, kan je vergelijken met Netflix. Omdat je de nieuwe dienst gaat kan vergelijken met Netflix is het interessant om deze bedrijven eens naast elkaar te zetten.

Qua marktwaarde ontlopen de twee bedrijven elkaar niet veel. Disney heeft een marktwaarde van ca. $ 170 mrd en Netflix is zo’n $ 155 mrd waard. De winstgevendheid ligt wel wat uit elkaar, daar waar Disney $ 10,96 mrd verdient maakt Netflix “slechts” een winst van ca. $ 1,21 mrd. De koers/winst verhouding laat daardoor ook een groot verschil zien, Disney 16 K/W en Netflix 132. De waardering van het aandeel Netflix is dus vele malen hoger dan die van Disney en wij denken dat deze waarderingen wat  meer naar elkaar toekomen in de toekomst.

De waardering van het aandeel Netflix lijkt ons wat aan de hoge kant. Momenteel heeft Netflix meer dan 150 miljoen betalende abonnees. Dat is natuurlijk een fantastische basis voor de inkomsten van het bedrijf en deze inkomsten kunnen verder stijgen door het vergroten van het aantal abonnees en het verhogen van de abonnementskosten. Wij verwachten wel dat Netflix haar inkomsten nog aanzienlijk zal zien stijgen maar of dat de huidige waardering rechtvaardigt is nog maar de vraag.

Disney is daarentegen veel lager gewaardeerd en dat biedt volgens ons kansen.  De winst die het bedrijf nu maakt komt van de filmmaatschappijen, de mediaparken en consumentenproducten. De streamingdienst, Disney+, wordt een nieuw bron van inkomsten.

In die streamingdiensten heeft Disney de laatste tijd al aanzienlijk geïnvesteerd. Warner Bros werd gekocht en er is een belang genomen in de Amerikaanse streamingdienst Hulu. Met de aankoop van Warner Bros is een enorme hoeveelheid content toegevoegd aan de toch al uitgebreide bibliotheek van Disney en met de investering in Hulu heeft Disney de eerste 25 miljoen abonnees al binnen voor haar nieuwe dienst.

Als we naar Disney in 2020 kijken dan zien we een bedrijf dat al winstgevend is in zijn bestaande activiteiten en daaraan toevoegt een streamingdienst met ontzaglijk veel film- en seriemateriaal op de plank en een enorme productiecapaciteit voor nieuwe content.

Kijken we naar wat de markt een abonnee van Netflix waard vindt dan komen we uit op ca. $1.000. Als we ervan uit gaan dat Disney met zijn aantrekkelijke filmaanbod bijvoorbeeld 100 miljoen abonnees werft dan zou dat een enorme marktwaarde toevoegen. Als de vergelijking met Netflix wordt gemaakt dan hebben we het over een marktwaarde stijging van 100 miljard oftewel 60% meerwaarde.

Wij gaan er niet van uit dat voorgaande eenvoudige rekensom ook werkelijk uit gaat komen. Aangezien Disney geen inkomsten meer gaat ontvangen uit de content die ze nu verkoopt aan Netflix vermindert de omzet met $ 500 miljoen. De verkoop aan TV stations levert een jaarlijkse omzet van ca. $ 2 mrd op. Het duurt dus enige tijd voordat Disney+ extra winst gaat toevoegen. UBS heeft berekend dat het break-even punt ligt bij 32 miljoen abonnees voor Disney+.

Waar we wel van uitgaan is dat de toevoeging van de streaming diensten een aanzienlijke waarde gaat toevoegen aan het bedrijf. Naar onze mening is een koersstijging over de komende 3 jaar van 30% zeker niet ondenkbaar.

Onze koersdoel voor Disney is $ 160

André van Eerden

André van Eerden is algemeen directeur van Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. André van Eerden heeft geen posities in individuele aandelen en beleggingsfondsen. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Voor de uitgebreide Disclaimer verwijzen wij naar onze website www.Aberfeld.nl.