We hebben het gehad over speculeren met opties en een van de grootste voordelen van het handelen in opties ten opzichte van het handelen in aandelen is de mogelijkheid om een positie in te nemen met een beperkt risico en toch een ongelimiteerde winstkans. Dit komt omdat de optiebezitter wel het recht heeft op aandelen maar niet de plicht om de aandelen af te nemen. Als de aandelenkoers niet boven de exercise price van de optie ligt dan maak je gewoon geen gebruik van je recht en ben je slechts de premie die je betaald hebt kwijt. Laat ik en voorbeeld geven.

Onderliggende waarde: Unilever

Type: Calloptie

Positie: Long 1 calloptie (= een gekocht 1 optiecontract)

Exercise price: 35

Afloopdatum: 16 oktober

Op het moment van aankoop van de calloptie worden aandelen Unilever verhandeld voor 37,50. De calloptie wordt aangekocht voor € 3,50 (de premie)

Uit voorgaande kunnen we opmaken dat als Unilever op 16 oktober boven de € 38,50 noteert we met de calloptie een winst maken.

Waarom € 38,50? Omdat we € 3,50 betaald hebben en als we gebruik maken van ons recht om de aandelen te kopen voor € 35 dan zullen we ze boven de 38 moeten verkopen om onze investering van € 3,50 goed te maken.

Ten opzicht van de eigenaren van aandelen Unilever hebben wij maar € 3,50 risico en verliezen bijvoorbeeld geen € 15 als het aandeel naar de € 20 zakt. Als het aandeel echter omhoog gaat doen we volledig mee en verdienen zelfs € 11,50 als het aandeel de € 50 haalt.