Op de laatste dag van 2017 was Han Vermeulen te gast in het programma Businessclass van Harry Mens. Han is inmiddels 73 jaar maar zijn interesse voor alles wat er gebeurt in de aandelenmarkten is nog net zo groot als 30 jaar geleden. De ervaring die Han heeft zien wij als een belangrijke aanvulling voor Aberfeld.

Han heeft een beursjaar als 2017 nog niet meegemaakt in zijn carrière. In 2017 is de AEX elke maand hoger gesloten dan de maand ervoor. In heel Europa zagen we deze beweging en ook de beurzen in de VS laten record na record zien. Deze ontwikkeling maakt Han voorzichtig. Aan tafel bij Harry adviseert Han beleggers dan ook om voorzichtig te zijn, “de vinger aan de pols houden”, niet te lang wachten met het afbouwen van de aandelenportefeuille als de signalen negatief worden.

Het economische plaatje ziet er uitstekend uit, aldus Han. De economische groei zal in Nederland rond de 3 procent bedragen de komende twee jaar, verwacht Han. Aangezien de economie cyclisch is zal er rekening gehouden moeten worden met een afkoeling. Han adviseert dus niet alleen beleggers om voorzichtig te zijn maar ook de regering moet haar beleid afstemmen op een afvlakking van de groei in de komende jaren.

Voor 2018 is Han nog steeds erg optimistisch. Aandelen die hij kansrijk acht in 2018 zijn Akzo, Ahold, Unilever, ASML en Fugro. Deze aandelen zijn dan ook in onze portefeuilles opgenomen. Een aandeel dat wij nog niet in portefeuille hebben maar dat zeker kansrijk is, het aandeel Flow Traders. Deze onderneming is marketmaker in ETF’s. Als de beurzen volatieler gaan worden (meer beweeglijkheid) dan profiteert deze onderneming daarvan en in dat geval is dit aandeel nu erg laag gewaardeerd. Wij overwegen dit aandeel in de portefeuille op te nemen.

Han en alle medewerkers van Aberfeld Vermogensbeheer wensen al onze relaties een gezond en voorspoedig 2018.

Han Vermeulen is vermogensbeheerder bij Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Hier vindt u de uitgebreide Disclaimer.

De besproken onderwerpen in het programma Business-class zijn gebaseerd en ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Het interview bij Business-class bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur.