Han Vermeulen besprak bij Business-Class een aantal bedrijven. Harry Mens vroeg Han o.a. naar zijn mening over Arcadis, Arcelor Mittal, Akzo, Ahold en natuurlijk over Flow Traders.

Han Vermeulen is over de aandelenkoersen van al deze bedrijven positief gestemd om verschillende oorzaken. De argumenten die Han bij Business-Class hanteerde waren voor elk aandeel anders. Zo vindt Han dat het aandeel Arcadis te veel is gecorrigeerd op de uitkomst van een analyse van ABNAmro over dit bedrijf. Han denkt dat het aandeel weer kan herstellen naar het koersniveau van voor de publicatie van de aandelenanalyse.

Voor het aandeel FlowTraders is Han bijzonder positief gestemd. Dit bedrijf handelt op de beurzen wereldwijd in ETF’s. Wat deze onderneming doet is het arbitreren tussen ETF’s (fondsen die zijn samengesteld uit een pakketje aandelen-obligaties of andere beleggingsobjecten) en de onderliggende waarde van de fondsen.

Als er veel fluctuaties zijn op de beurs dan lopen de koersen van de ETF’s en de werkelijke onderliggende waarde wel eens uit elkaar. Dit koersverschil wordt gebruikt door Flow Traders om een marge te behalen. Als bijvoorbeeld het pakketje onderliggende aandelen een gezamenlijke waarde heeft die lager is dan de vergelijkbare ETF dan zal FlowTraders hierop anticiperen. Dit doen ze via computergestuurd handelen en dat gaat razendsnel.

Zolang de markt onrustig blijft zal FlowTraders hier zeker van blijven profiteren hetgeen zal resulteren een belangrijk beter resultaat.

Als u het interview nog eens rustig wil bekijken en zien wat Han over de andere aandelen te zeggen had dan kunt u hier klikken.

Han Vermeulen is vermogensbeheerder bij Aberfeld Vermogensbeheer. Aberfeld is een zelfstandig, onafhankelijk en gespecialiseerd vermogensbeheerkantoor. Deze publicatie is samengesteld door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Aberfeld Vermogensbeheer B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Hier vindt u de uitgebreide Disclaimer.

De besproken onderwerpen in het programma Business-class zijn gebaseerd en ontleend aan door Aberfeld Vermogensbeheer B.V. betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Het interview bij Business-class bevat beleggingsaanbevelingen, maar geen beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Aberfeld Vermogensbeheer B.V. niet instaan. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur.